Thông tin Tập đoàn

Giới thiệu Tập đoàn
Xuất phát điểm của Nova Consumer - một thành viên của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển kinh tế NovaGroup - chính là Công ty TNHH Thương Mại Thành Nhơn, được thành lập năm 1992. Đến nay, Nova Consumer đã trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổng công ty luôn giữ vai trò chủ đạo trong việc cung cấp giải pháp toàn diện và tối ưu cho người chăn nuôi bao gồm thuốc thú y, vắc xin, thức ăn chăn nuôi, các giải pháp chăn nuôi kỹ thuật cao...

Công bố thông tin

Hoạt động nhà đầu tư

Chính sách quan hệ đầu tư
Chính sách quan hệ đầu tư
Bộ phận Quan hệ Đầu tư sẽ thông qua các kênh thông tin chính thức mà Công ty đề cập dưới đây để hỗ trợ cổ đông, nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, chiến lược phát triển của Công ty một cách Trung thực - Kịp thời - Minh bạch.
Xem thêm
Công bố kết quả kinh doanh
Xem thêm
Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ
  • print 0938 063 161
  • public info@novaconsumer.com.vn