Trưởng phòng Cao cấp Kho vận

Triển khai chiến lược chuỗi cung ứng và chịu trách nhiệm về công tác vận hành kho bãi và hoạt động điều chuyển, vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu của Nova Consumer.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ 1: Triển khai chiến lược chuỗi cung ứng của bộ phận kho bãi, điều vận

- Thiết lập, thực hiện và cập nhật kế hoạch phát triển dài hạn của bộ phận kho bãi và điều vận nhằm phục vụ chiến lược chuỗi cung ứng chung của toàn tổng công ty
- Tận dụng các nguồn lực sẵn có và thiết lập các tiêu chuẩn quản lý, lập kế hoạch và triển khai theo phương pháp Lean, Làm đúng ngay từ đầu tránh lãng phí và thất bại trong lĩnh vực điều vận/kho bãi.
- Tham gia thực hiện chiến lược Hệ thống Thông tin và xây dựng Chuỗi Vận hành Cung ứng, bao gồm Hệ thống Quản lý Kho (WMS), Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP), Dự báo và Quản lý Vận tải.

Nhiệm vụ 2: Quản lý các hoạt động kho bãi và điều vận

- Quản lý và vận hành toàn bộ các kho bãi của NCG bao gồm các trung tâm phân phối, kho thuê ngoài, kho trung chuyển, kho Thành Phẩm tại nhà máy và các đơn vị gia công.
- Quản lý và vận hành hoạt động vận chuyển nội bộ, giao hàng cho khách hàng, nhà phân phối theo đúng mức đáp ứng dịch vụ đặt ra.
- Đảm bảo hoạt động TPM và 5S trong khu vực kho bãi được thực hiện theo tiêu chuẩn, chính sách của công ty

Nhiệm vụ 3: Quản lý Họat động 3PL và chi phí Chuỗi cung ứng:

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả 3PL và thực hiện việc đánh giá thường xuyên
- Phối hợp với các 3PL để thực hiện các hoạt động cải tiến liên tục nhằm tăng năng suất, giảm chi phí vận hành
- Kiểm soát chi phí thực tế phát sinh từ các 3PL đảm bảo tính chính xác theo Hợp đồng
- Kiểm soát chi phí Kho vận theo ngân sách đã hoạch định, phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện          

YÊU CẦU

Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý Chuỗi Cung ứng, Quản lý Công Nghiệp hoặc Quản trị Kinh doanh                                                      

Kiến thức:

Quản Trị Kho vận (Kho Bãi, Logistics)

Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kho vận
- 05 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí Trưởng phòng trở lên trong ngành FMCG (ưu tiên ngành sản xuất thực phẩm, nước uống)              

Kỹ năng:

- Kỹ năng phân tích
- Khả năng quản lý nhân viên và tạo ảnh hưởng
- Khả năng thiết lập tiêu chuẩn, xây dựng các quy trình, quy định từ đầu

Các yêu cầu khác:

- Khả năng thích nghi, chuyển đổi mô hình kinh doanh theo khu vực nếu có kinh nghiệm làm việc trong môi trường MNC

Chứng chỉ nghề nghiệp:
- SCM Qualifications