Hình ảnh

Copy of Cán bộ nhân viên 2

Copy of Cán bộ nhân viên 2

Team building Vũng Tàu 2020

Team building Vũng Tàu 2020

Hoạt động xã hội

Hoạt động xã hội

Hình ảnh Đại hội cổ đông 2020

Hình ảnh Đại hội cổ đông 2020

Giải cầu lông 2019

Giải cầu lông 2019

Họp tổng kết 4 tháng đầu năm 2018

Họp tổng kết 4 tháng đầu năm 2018

Hình ảnh cụm công nghiệp

Hình ảnh cụm công nghiệp

Kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn Nova

Kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn Nova