Thông báo

STT tài liệu ngày đăng tải về
1 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 15/2023/NQ-HĐQT-NCG ngày 17/08/2023 thông qua bảo lãnh cho Công ty Cổ Phần Thành Nhơn tại Vietinbank- Chi nhánh Nhơn Trạch 17/08/2023
2 Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức 2021 bằng tiền mặt 16/08/2023
3 Giấy đề nghị trả cổ tức 2021 16/08/2023
4 Điều Chỉnh Hướng Dẫn Thủ Tục Nhận Cổ Tức Năm 2021 Bằng Tiền Mặt - Áp dụng từ ngày 16 tháng 08 năm 2023 16/08/2023
5 Công văn công bố thông tin Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) ngày 21/07/2023 21/07/2023
6 Báo cáo tình hình sử dụng vốn của các đợt chào bán theo yêu cầu của UBCKNN tại Công văn số 4574/UBCK-GSĐC ngày 11/07/2023 21/07/2023
7 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 11/2023/NQ-HĐQT-NCG thông qua bảo lãnh cho Công ty CP Anova Feed tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn 22/06/2023
8 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 23/05/2023 thông qua thay đổi Nhân sự tại Công ty 23/05/2023
9 Văn bản hủy bỏ Giấy ủy quyền số 10/2022/UQ-NCG ngày 18/11/2022 hủy bỏ ủy quyền cho Ông Nguyễn Minh Hải thực hiện công bố thông tin 23/05/2023
10 Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Hải xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Tài Chính đề ngày 22/05/2023 23/05/2023