Thông báo

STT tài liệu ngày đăng tải về
1 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 02/2024/NQ-HĐQT-NCG thông qua việc bảo lãnh khoản cấp tín dụng của Công Ty Cổ Phần Anova Farm tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam. 23/01/2024
2 Điều chỉnh NQ HĐQT về giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty 17/01/2024
3 Thông báo về giao dịch cổ phiếu và ngày không còn là Cổ đông lớn của Foremost Worldwide Limited 09/01/2024
4 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông lớn Foremost Worldwide Limited 04/01/2024
5 Nghị Quyết HĐQT huỷ bỏ Nghị Quyết HĐQT số 23/2023/NQ-HĐQT-NCG ngày 26/12/2023 về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty 29/12/2023
6 Nghị quyết HĐQT tham gia góp vốn thành lập công ty 27/12/2023
7 Thông qua việc bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng của Công Ty Cổ Phần Thành Nhơn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 15/12/2023
8 Thông qua các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty 15/12/2023
9 Thông qua việc bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng của Công Ty Cổ Phần Anova Feed tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nhơn Trạch 01/12/2023
10 Nghị quyết của HĐQT số 18/2023/NQ-HĐQT-NCG ngày 20/11/2023 về việc bảo lãnh cho Khoản vay của Công ty CP Anova Biotech tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam 21/11/2023