Thông báo

STT tài liệu ngày đăng tải về
1 VSD- Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng 25/11/2022
2 Thông báo số 22/2022-TB-NCG về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23/11/2022
3 NQ HĐQT số 41/2022/NQ/HĐQT-NCG thông qua việc chốt ngày ĐKCC để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản 23/11/2022
4 Đơn từ nhiệm TV HĐQT – Bà Nguyễn Bạch Kim Vy 18/11/2022
5 NQ HĐQT số 40/2022/NQ/HĐQT-NCG bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 18/11/2022
6 NQ HĐQT số 37-38/2022/NQ/HĐQT-NCG thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh từ các khoản cấp tín dụng của CTCP Anova Biotech tại Ngần hàng Shinhan Việt Nam và CTCP Thành Nhơn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN TP.HCM 10/11/2022
7 NQ HĐQT số 36/2022/NQ/HĐQT-NCG thông qua việc đầu tư thêm vốn vào Công ty CP Anova Pharma và Công ty CP Anova Farm 31/10/2022
8 VSD – Công văn số 11439/VSD-ĐK.NV về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán NCG 28/10/2022
9 SSC – CV số 7122/UBCK-PTTT về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty 26/10/2022
10 NQ HĐQT số 34/2022/NQ/HĐQT-NCG thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nova Beverages từ Công ty Cổ phần Đầu tư Tiêu dùng 03/10/2022