Hỗ trợ và phát triển cộng đồng

Tập đoàn Nova Consumer luôn xem những hoạt động đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của mình đối với cộng đồng nhằm đóng góp vào sự phát triển lâu dài, bền vững của xã hội Việt Nam. 

Trách nhiệm xã hội của Tập đoàn Nova Consumer được thể hiện qua việc cam kết cung ứng cho thị trường những sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho người tiêu dùng. Hành động thực tế bằng việc quan tâm đến nhân viên của Tập đoàn, tạo việc làm ổn định, phát triển kinh doanh bền vững, tạo môi trường làm việc tốt để nhân viên của mình có một cuộc sống ổn định, đầy đủ, sung túc, hạnh phúc. 

Nhân viên của Tập đoàn Nova Consumer có cuộc sống ổn định tức là đã góp phần xây dựng xã hội. Đây là trách nhiệm xã hội mà Tập đoàn luôn ưu tiên thực hiện.