Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí làm việc Mã ứng tuyển Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn

Chuyên viên Kinh doanh

 

 
100 Toàn quốc

Chuyên viên Cung Ứng

1 TP.HCM 30/07/2022

Assistant Brand Manager (Food/ Milk/ Coffee)

1 TP.HCM 30/07/2022

Brand Manager (Tea/ Coffee)

1 TP.HCM 30/07/2022

Chuyên viên Bao bì

1

Chuyên viên Cao cấp Hệ thống Thông tin Nhân sự

1 TP.HCM

Trợ lý Tiếp thị Thương mại

1 TP.HCM

Chuyên viên Nghiên cứu & Phát triển

1 TP.HCM 30/07/2022

Giám sát Kinh doanh Nội bộ

TP.HCM

Trưởng phòng Kinh doanh Khu vực

3 Central 1 (Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng)/ TP.HCM/ MT2