Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí làm việc Mã ứng tuyển Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn

L&D Manager

 

1 TP.HCM 30/01/2022

Senior Total Reward Manager

1 TP.HCM 22/02/2022

Senior L&D Specialist

1 TP.HCM 06/03/2022

Trade Marketing Director

1 TPHCM 02/02/2022

HR Specialist

1 Long An 28/02/2022

R&D Specialist

1 TP.HCM 24/02/2022

Finance - Accounting Process & System Specialist

1 TP.HCM 24/02/2022

Debuty Quality Management Manager

1 Long An 22/02/2022

Catogory Development Director

2 TP. HCM 24/02/2022

Senior Internal Audit Specialist

1 TP.HCM 01/03/2022