Liên hệ cổ đông

Quý Cổ đông và Nhà đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer, 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84) 938 063 161 
Email: ncg.ir@novaconsumer.com.vn