Liên hệ cổ đông

Quý Cổ đông và Nhà đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer, Lầu 8, 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (84) 938 063 161 
Email: ncg.ir@novaconsumer.com.vn