Thông báo

STT tài liệu ngày đăng tải về
1 NQ HĐQT số 41/2022/NQ/HĐQT-NCG thông qua việc chốt ngày ĐKCC để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản 23/11/2022
2 Đơn từ nhiệm TV HĐQT – Bà Nguyễn Bạch Kim Vy 18/11/2022
3 NQ HĐQT số 40/2022/NQ/HĐQT-NCG bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 18/11/2022
4 NQ HĐQT số 37-38/2022/NQ/HĐQT-NCG thông qua việc chấp nhận bảo lãnh cho các nghĩa vụ phát sinh từ các khoản cấp tín dụng của CTCP Anova Biotech tại Ngần hàng Shinhan Việt Nam và CTCP Thành Nhơn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN TP.HCM 10/11/2022
5 NQ HĐQT số 36/2022/NQ/HĐQT-NCG thông qua việc đầu tư thêm vốn vào Công ty CP Anova Pharma và Công ty CP Anova Farm 31/10/2022
6 VSD – Công văn số 11439/VSD-ĐK.NV về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán NCG 28/10/2022
7 SSC – CV số 7122/UBCK-PTTT về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty 26/10/2022
8 NQ HĐQT số 34/2022/NQ/HĐQT-NCG thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nova Beverages từ Công ty Cổ phần Đầu tư Tiêu dùng 03/10/2022
9 HOSE – Thông báo số 1771/TB-SGDHCM vv nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu 28/09/2022
10 Nghị quyết HĐQT số 33/2022/NQ/HĐQT-NCG thông qua việc bảo lãnh vay vốn cho các nghĩa vụ phát sinh từ khoản tín dụng của Công ty CP Anova Feed tại VietinBank Chi nhánh Nhơn Trạch 20/09/2022