Nova Consumer được cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu


Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer vừa được cấp mã chứng khoán NCG

Ngày 13/05/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 23/2022/GCNCP-VSD và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer.

Theo đó, tên chứng khoán là Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer, mã chứng khoán NCG. Số lượng chứng khoán đăng ký là 119.784.325 cổ phiếu, giá trị chứng khoán đăng ký là 1.197 đồng, tương đương 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ, với hình thức đăng ký là ghi sổ. Bắt đầu từ ngày 16/05/2022, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer

Trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3846 6888

Fax: (028) 3848 1998

Vốn điều lệ: 1.197.843.250.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer

Mã chứng khoán: NCG

Mã ISIN: VN000000NCG0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 119.784.325 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.197.843.250.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 16/5/2022, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer đăng ký niêm yết cổ phiếu NCG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu NCG được thực hiện theo Quyết định của HOSE.

Nguồn: https://nhandan.vn/chungkhoan-thitruong/cap-ma-chung-khoan-chuyen-quyen-so-huu-co-phieu-cho-cac-cong-ty-697133/

 

Các tin khác