Tin tức Nova Consumer

TIÊU DÙNG SẼ CHIẾM 40% DOANH THU CỦA NOVA CONSUMER

TIÊU DÙNG SẼ CHIẾM 40% DOANH THU CỦA NOVA CONSUMER

Dự kiến cơ cấu doanh thu của Nova Consumer năm 2025 có 40% đến từ ngành hàng tiêu dùng, bên cạnh mảng chính là nông nghiệp.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (Nova Consumer) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, sáng 31/5.

NOVA CONSUMER TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH MẢNG TRANG TRẠI

NOVA CONSUMER TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH MẢNG TRANG TRẠI

Trong thời gian ngắn, Nova Consumer sẽ tập trung phát triển lĩnh vực trang trại, cả về quy mô và chất lượng, nhằm đem đến sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.