Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí làm việc Mã ứng tuyển Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn

Trưởng phòng Kinh doanh Xuất khẩu

1 TP.HCM 04/06/2022

Trưởng phòng Kinh doanh Khu vực

3 Central 1 (Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng)/ TP.HCM/ MT2

Giám sát Kinh doanh

Gò Vấp / Quận 12 / Quận 4,7 / Hải Phòng / Bình Long – Bình Phước

Trưởng nhóm Kế toán Giá thành

1 TP.HCM 04/06/2022

Trưởng Nhóm Hành Chính Kinh Doanh

TP.HCM

Trưởng phòng Cao cấp Kinh doanh Kênh Trọng điểm

1 TP.HCM

Chuyên viên Phát triển Kênh Phân phối

Miền Bắc/ Miền Trung/ Miền Tây/ HCM

Giám Đốc Kinh Doanh B2B

1 TP.HCM

Marketing Director - Beverage (Coffee/Tea/Energy Drink)

1 TP.HCM