Tin tức thị trường

Lạm phát cơ bản tháng 7 giảm nhẹ

Lạm phát cơ bản tháng 7 giảm nhẹ

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 7/2021 giảm 0,06% so với tháng trước nhưng tăng 0,99% so với cùng kỳ năm trước.