Tin tức thị trường

Hội thảo Định hướng và giải pháp phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Hội thảo Định hướng và giải pháp phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Ngày 14/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội thảo góp ý đề án Định hướng và giải pháp phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt đồng chủ trì hội thảo.
Hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên 2021

Hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên 2021

Ngày 15/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên diễn ra “Hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2021” theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Gồm các lãnh đạo ban ngành liên quan cùng 72 điểm cầu, trong đó 12 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong nước và 60 điểm cầu tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác.